Jagtinstruktør uddannelse

Uddannelsen afholdes både som online undervisning og fysisk fremmøde i Mørkøv på Vestsjælland.
Og holdet består af max. syv elever, hvilket giver mulighed for individuel undervisning og indlæring af den enkelte elev.

STARTSKUDDET FOR NÆSTE HOLD BLIVER I MARTS 2021.

ALLE PLADSER PÅ DETTE HOLD ER OPTAGET - hvis du ønsker at få besked om næste holdopstart, vil jeg bede dig om at skrive en mail til mig

Uddannelsen vil blive afholdt med 50% af undervisningstiden som online-undervisning via Zoom.
Hvis du ikke har erfaring med online undervisning, vil jeg meget gerne hjælpe dig med at komme godt i gang. Det er ikke svært.


Uddannelsens mål er at uddanne jagtinstruktører:

  • der har en grundig viden baseret på faglighed og anvendelse af veldokumenterede, virkningsfulde og venlige indlæringsmetoder
  • der er i stand til at hjælpe/undervise jægeren/hundeejeren, der ønsker at uddanne hunden til jagthund og/eller markprøvehund
  • der har viden om vejledning/håndtering i forhold til opståede træningsproblemer, for eks. i apportering, dirigering, manglende ro på post osv.
  • der er fagligt "klædt på" til at hjælpe jægeren/ejeren med en forebyggende og opstartende rådgivning omkring hvalpens eller hundens basale behov og håndtering i hverdagslivet - med fokus på at hund og ejer skal være et team på jagt og/eller markprøve
  • der har viden til at undervise både på træningshold og enetimer med træningsproblemer.

Varighed:
12 mdr.'s uddannelse med 13 - 14 timers undervisning pr. måned.
Uddannelsen vil hver måned indeholde:
  • en weekenddag med fysisk fremmøde på Vestsjælland fra kl. 10 - 16.30
  • to aftener med online undervisning via Zoom fra kl. 18 - 21.30

Undervisningen, både fysisk og online, indeholder praktik med egne og "fremmede" hunde samt teori.
Se datoerne for første modul i skemaet med emner længere nede på siden.

Fotograf: Irene Jarnved
Fotograf: Irene Jarnved

Videofilm og Facetime:
Under uddannelsen vil hver elev flere gange skulle videofilme sig selv og sin hund under træning. Og være i stand til at lave en let redigering med sammenklip.
Videoklippene anvender vi i online undervisningen, hvor alle fra holdet viser deres videoklip. Disse er afsættet til spørgsmål og svar, inspiration til generelle løsningsmodeller samt hjælp til videre indlæringsforløb.
I nogle enkelte opgaver skal eleven undervise en hundeejer via Facetime + modtage videoklip fra hundeejeren. Disse anvendes til online undervisningen.

Antal elever:
Lille luksushold med max. 7 elever.
Det er et bevidst valg fra min side at holdene kun er besat med få elever. Jeg ønsker at have god tid til at yde individuel undervisning/rådgivning.
På denne måde sikrer jeg mig, at jeg uddanner de bedst kvalificeret instruktører.

Forudsætningfor tilmelding:
Minimumsalder: 22 år
Det er nødvendigt at eleven har et indblik i praktisk jagt, have været med på jagt, trænet en jagthund eller lignende - hvilket bevirker, at du har et indblik i, hvad denne verden indeholder.
Er du i tvivl om du er i målgruppen, er du altid velkommen til at kontakte mig, så får vi en snak om det.

Hund på uddannelsen:
Eleverne har egen hund eller "lånehund" med på de undervisningsdage, hvor vi anvender egne hunde i praktikdelen. Hunden skal være af typerne: retriever, spaniel, stående hund eller en blanding heraf.

De dage, hvor vi har teoretisk undervisning uden brug af hunde eller skal arbejde med kursisthunde, skal egne hunde ikke medtages.
På dage hvor hundene er med på uddannelsen, skal de kunne opholde sig i bilen, når vi har teori. Der vil være både praktisk træning og pauser til luftning i løbet af dagen.

Undervisningssteder ved fysisk fremmøde:
Nørreskovvej 7b, 4440 Mørkøv (på Vestsjælland) eller
Brorfelde v/ Holbæk (med 22 ha. varieret træningsterræn)

Afsluttende eksamen:
Uddannelsen afsluttes med følgende eksamener:

  • vurdering af undervisning af 3 x undervisning af hundeejer i grundlæggende jagttræning (1 x hold + 2 x enetime)
  • afleveret videoopgave indeholdende indlæring af egen hund i 3 - 4 udleverede øvelser.

Pris og betaling:
Uddannelsens pris pr. måned er kr. 2.200,- (inkl. moms), der betales forud hver måned.
Prisen dækker også afholdelse af eksamen og rettelse af (eksamens)opgaver.

Egen ekstraudgift til 2 - 3 bøger. Litteraturliste vil blive udleveret efter tilmelding på uddannelsen.

Depositum på uddannelsen er tre mdr.’s betaling kr. 6.600,- (inkl. moms), som vil være betaling for de sidste tre måneder af uddannelsen.
Depositum indbetales samtidig med tilmelding til uddannelsen.

 

 

Datoer for første modul        
 

 

 

Uddannelsens varighed:

Fra marts 2021 - udgangen af marts 2022

 

Fysisk fremmøde (kl. 10 - 16.30):
Lørdage d. 6/3, d. 10/4, d. 15/5, d. 5/6, d. 7/8 og d. 4/9 

NB: Sommerferie i juli måned - ingen betaling 

Online undervisning (kl. 18 - 21.30) - kræver tilstedeværelse:
Tirsdage d. 16. og d. 30/3, d. 20. og d. 27/4, d. 25/5 og d. 1/6, d. 15. og d. 29/6, d. 17. og d. 24/8 og d. 21. og d. 28/9

Datoerne for andet modul planlægges sidst i juni 2021

Teoretiske emner 


Indlæringsmekanismer inkl. shaping, forstærkning/straf, timing/detaljer osv.
Forståelsen for fysiologisk og mentalt stress
Racekendskab
Kropssprog og mimik
Hvalpes indlæring generelt og af basale mønstre

Opbygning og udarbejdelse af træningsplaner/logbog
Opbygning af øvelser ift. forskellige aldersgrupper
Indlæring af markørog hjælpeværktøjer (for eks. klikker og placeboard)
Håndtering af problematikker i indlæring/hverdag
 

Praktiske emner/øvelser 


Heel
Apportering/markering
Dirigering
Ro på post
Selvkontrol for forstyrrelser og vildt 
Søgemønster for førskudshunde

Klikker, placeboard og andre "genstande" i indlæringen
Fløjtesignaler 

Indlæring af basale mønstre 
 

Undervisning af "fremmede hundeejere"


Grundlæggende jagttræning - hver elev underviser 2 x på hold (fysisk) + 2 x enetime (facetime/video)
Hvalpehold - hver elev underviser 1 x på hold (fysisk) + 2 x enetime (facetime/video)

Håndtering af stress i træningen - 1 x enetime (fysisk)