UDDANNELSER OG EFTERUDDANNELSER

Jeg har uddannet både professionelle instruktører siden 1998 og adfærdsbehandlere siden 2005.

Der hviler et stort ansvar på os trænere og adfærdsbehandlere, når vi rådgiver ejere til håndteringen og indlæringen af deres hund. Rådene skal være baseret på en professionel vurdering af hundens adfærd, reaktion på indlæringen samt racens egenskaber - hvilket kræver en bred og reel viden.

Jeg ønsker, at de trænere og adfærdsbehandlere, der "har mit navn på ryggen" er veluddannet, så hundeejeren trygt kan henvende sig og have tillid til, at de bliver vejledt korrekt.
Og derfor spænder mine uddannelsesforløb over det antal måneder, som jeg vurderer, at den tid, der skal til at uddanne og mentalt modne en god instruktør og adfærdsbehandler:

 • Instruktøruddannelsen varer i 18 måneder med i alt 234 timers undervisning
 • Behandleruddannelsen varer i cirka 20 - 24 måneder med i alt ca. 250 timers undervisning

Jeg har valgt udelukkende at etablere hold med få elever, da det for mig giver det bedste udgangspunkt for at udvikle og støtte den enkelte elev så individuelt som muligt - og dermed yde den allerbedste undervisning:
 • På instruktøruddannelsen optager jeg max. 7 elever
 • På behandleruddannelsen optager jeg max. 4 - 5 elever (der er uddannede instruktører fra min uddannelse)

Den viden, jeg ønsker, at mine uddannede instruktører skal stå med efter endt uddannelse, er blandt andet:

 • Vidergive inspirerende og gavnlige redskaber til både hund og ejer, så der opstår et samarbejde baseret på lyst og glæde
 • Arbejde i delmål for det enkelte individ, så hund og ejer når resultater i deres eget tempo
 • At han/hun kender forskellene på indlærings- og samarbejdslyst hos den enkelte race
 • Er bevidst om hvilke forventninger, der kan stilles den enkelte race/blanding i forhold til alderen, hvor den fysiske og mentale modning indtræffer
 • Er vidende omkring forskellige indlæringsmekanismer, der skaber den rette og individuelle indlæringsvinkel for den enkelte hund på træningspladsen
 • Har viden nok til at være i stand til at ændre strategi og have andre bud, hvis en hund ikke reagerer ønsket på indlæringen
 • Har viden om håndtering af evt. træningsproblemer med det enkelte individ (både hund og ejer)
 • Forstår at sætte sig ind i ejerens evt. udfordringer med den enkelte hund og på empatisk vis tage hånd om den enkelte kursist
Læs mere om begge uddannelser ved at klikke dig ind i menuen til venstre.

Den viden, jeg ønsker, at mine uddannede adfærdsbehandlere skal stå med efter endt uddannelse, er blandt andet:

 • En meget grundig viden om adfærd, både når den er normal og problematisk
 • Kende til alle adfærdsrelaterede udfordringer eller problemer ved div. hunderacer
 • En viden om hundens kommunikation for at klargøre, hvilken følelse, der ligger bagom hundens problematik
 • Evnen til korrekt og ansvarsfuldt at gennemskue og håndtere følelser som angst, usikkerhed, aggression og frustration, som hunden måtte indeholde
 • En viden om stressmekanismer, så det enkelte individs forhøjede stressniveau håndteres og sænkes med rette mål og hastighed

Fotograf: Irene Jarnved
Fotograf: Irene Jarnved
Fotograf: Tine Lytting
Fotograf: Tine Lytting