Velkommen til min hundeverden

Mit navn er Irene Jarnved. Jeg er 56 år gammel og har trænet og adfærdsbehandlet hunde siden midten af 1980’erne.
I 1990 startede jeg som selvstændig med mit firma "Irene Jarnved".

Mit daglige virke med hunde er mangefoldigt:

 • Uddannelse af professionelle instruktører for familiehunde, jagthunde instruktører og adfærdsbehandlere
 • Afholdelse af webinar, foredrag og kurser i aftenskoler, hundeforeninger og -klubber
 • Træning af jagthunde og deres ejere
 • Træning i hverdagsøvelser og forholdet imellem hund og ejer - for alle racer
 • Efteruddannelse af instruktører i klubber og foreninger
 • Afholdelse af webinar, foredrag om adfærd i klubber og foreninger
 • Forfatter af fire bøger om hundetræning og -adfærd
 • Caster og træner hunde til filmproduktioner og reklamefilm

Jeg er medejer af:
 • Skolehunden.dk - hvor Rikke Kilscow Espersen og jeg uddanner professionelle skolehundeekvipager (se meget mere om vores løbende uddannelser og kurser på skolehunden.dk)

Jeg er i samarbejde med:
 • Dansk Kennel Klub (DKK), hvor jeg blandt andet afholder webinar/foredrag, efteruddanner DKK's hundekonsulenter og underviser på "hundeholderuddannelsen"
 • TrygFonden, hvor jeg adfærdstester de hund/ejer-ekvipager, der ønsker at besøge frivilligt på plejecentre med demente borgere. Jeg er kontakten til besøgsekvipagerne, hvis de har brug for support til deres besøgshund - og underviser ekvipagerne på kurser og erfadage afholdt af TrygFonden.
 • Vet Familys website "netdyredoktor.dk", hvor jeg på siderne "Adfærd", "Træning" og "Hvalpe" har redigeret tekster og tilføjet nye artikler omhandlende hundetræning og -adfærd.


Back on TrackRigtig Hundemad