EFTERUDDANNELSE AF INSTRUKTØRER

Som instruktør er det en fordel at holde sig opdateret på sin viden om træning og/eller adfærd. Eller supplere en allerede gennemgået uddannelse med flere emner eller vinkler.

Jeg afholder primært instruktørkurser for klubber, der booker mig til en eller to dages undervisning for klubbens instruktører. Men det er også muligt at samle instruktører fra flere klubregier til en fælles undervisningsdag.

Undervisningen vil oftest være en blanding af teori og praktik, hvor praktikdelen afholdes med hunde, der enten:

  • ejes af de deltagende instruktører
  • ejes af klubbens medlemmer, der har et problem, som dagens emne omhandler

På kurset vil blive udleveret PP-slides og evt. andet skriftligt materiale, der måtte indgå i undervisningen.

Antallet af deltagere: Max. 14 personer og 6 hunde.

Kurset afholdes på weekenddage eller helligdage fra kl. 9 - 16 eller kl. 10 - 17 efter aftale inkl. 1 times frokost/kaffepause.

Pris pr. kursusdag på Sjælland - Fyn øst for Odense:
Kr. 6.900,- + kørsel efter statens takster (+ kr. 500,- ved passage af Storebæltsbroen)

Pris pr. kursusdag på Fyn vest for Odense - Jylland syd for Vejle/Billund:
Kr. 7.900,- + kørsel efter statens takster + broafgift

Pris pr. kursusdag i Jylland syd for Randers/Viborg:
Kr. 8.900,- + kørsel efter statens takster + bro eller færge

Pris pr. kursusdag i Jylland nord for Randers/Viborg:
Kr. 9.900,- + kørsel efter statens takster + bro eller færge