Familehunde instruktøruddannelse

Uddannelsen afholdes i Mørkøv på Vestsjælland.
Og holdet består af max. syv elever, hvilket giver mulighed for individuel undervisning og indlæring af den enkelte elev.

Fotograf: Irene Jarnved
Fotograf: Irene Jarnved

Næste holdopstart:
september 2023


ALLE PLADSER ER OPTAGET

Uddannelsen vil blive afholdt med 1/3 af undervisningsdagene som online-undervisning via Zoom.
Hvis du ikke har erfaring med online undervisning, vil jeg meget gerne hjælpe dig med at komme godt i gang.


Uddannelsens mål er at uddanne instruktører:

 • der med stor viden og faglighed, er i stand til at hjælpe/undervise hundeejeren, der ønsker en grundlæggende viden om indlæring af hverdagsøvelser, træning og adfærd i forhold til sin hund
 • der er i stand til at hjælpe ejere med usikre og/eller udfarende hunde til at få udbytte af undervisningen og at være til stede på træningspladsen
 • der er "klædt på" til at hjælpe ejere med en forebyggende og opstartende rådgivning omkring hundens evt. uvaner og "mindre irritationsmomenter" i hverdagen - ikke reelle adfærdsproblemer
 • der kan undervise både på træningshold og i enetimer

Varighed:
18 mdr.'s uddannelse med 13 timers undervisning pr. måned.
Uddannelsen vil primært blive afholdt over to samlede dage pr. måned (søndag kl. 10 - 16.30 og mandag fra kl. 9 - 15.30).
Når vi har online undervisning, vil jeg primært lægge den om mandagen. Denne undervisning bliver optaget. Så hvis du har problemer med at være med hver gang, vi har undervisning om mandagen, kan du se optagelsen.

Der vil være få gange, hvor der kun er undervisning den ene dag (ud af de sædvanlige to, samlede dage).

Uddannelsen indeholder undervisning indeholder både praktik (med egne og "fremmede" hunde) og teori.
Vi anvender med mellemrum videofilmning af egen og hinandens træning - for læringens skyld.

Samlet set er 1/3 af uddannelsen baseret på online undervisning. Se fordelingen af dage og weekender under moduloversigerne.
Se datoerne for første modul i skemaet med emner længere nede på siden.

Fotograf: Elena Berthelsen / Basta Foto
Fotograf: Elena Berthelsen / Basta Foto

Antal elever:
Lille luksushold med max. 7 elever.
Det er et bevidst valg fra min side at holdene kun er besat med få elever. Jeg ønsker at have god tid til at yde individuel undervisning/rådgivning.
På denne måde sikrer jeg mig, at jeg uddanner de bedst kvalificeret instruktører.

Minimumsalder for ansøgere: 22 år.

Hund på uddannelsen:
Eleverne har egen hund eller "lånehund" med på de undervisningsdage, hvor vi anvender egne hunde i praktikdelen.
De dage, hvor vi har teoretisk undervisning uden brug af hunde eller skal arbejde med kursisthunde, skal egne hunde ikke medtages.

Undervisningssted:
Nørreskovvej 7b, 4440 Mørkøv (på Vestsjælland)

I weekender, hvor hundene er med på uddannelsen, skal de kunne opholde sig i bilen, når vi har teori.
Der vil være både praktisk træning og pauser til luftning - med mulighed for at slippe hundene i skovindhegninger.

Hvis du bor langt fra uddannelsesstedet, kan jeg anbefale dig et B&B i nærheden, hvor du også kan have din hund med. Så behøver du ikke at køre frem og tilbage i samme weekend.

Afsluttende eksamen:

 • en teoretisk del (tre timers skriftlig prøve inkl. hjælpemidler),
 • en praktisk del (undervisning af hundeejere på et træningshold),
 • en videoopgave med egen hund (eleven afleverer videoklip af tre øvelser valgt af underviseren, hvor div. delmål er filmet, samt en tilhørende trinvis indlæringsplan)

Pris og betaling:
Uddannelsens pris pr. måned er kr. 2.350,-, der betales forud hver måned via automatisk trækning fra din konto.
Betalingen er uden moms, hvis du tilmelder dig som privatperson.
Hvis du har et hunderelaterede firma, skal du tilmelde dig betaling med tillæg af 25% moms.
Så kan du trække både moms og selve udgiften fra i dit firma.
Uddannelsens pris dækker også afholdelse af eksamen og rettelse af div. opgaver, fb-besvarelser osv.


Denne pris er inklusiv al undervisning - også betalingen til eksterne undervisere under forløbet:
- dyrlæge
- ernæringsekspert
- og eksamensgebyr til censor til eksamen

Egen ekstraudgift på uddannelsen er anskaffelsen af lærerbøger. Litteraturliste vil blive udleveret efter tilmelding på uddannelsen.

Depositum på uddannelsen er tre mdr.’s betaling kr. 7.050,-, som vil være betaling for de sidste tre måneder af uddannelsen.
Depositum indbetales samtidig med tilmelding til uddannelsen.

 

Moduler på uddannelsen:

Indhold på modulet: 

1. modul

- svarende til seks måneders 

undervisning

 

ONLINE:

3 x mandage

 

 1. Regler og definitioner omkring indlæringsmekanismer - og anvendelsen af dem
 2. Opbygning og udarbejdelse af trinvis indlæringsplan i teori og praktik
 3. Hundens naturlige levevis - set i forhold til ejerens håndtering af hunden i hverdagen
 4. Hundesprog og kommunikation i teori og praksis – dæmpende og truende signaler
 5. Teoretisk undervisning og praktisk træning af egen hund med fokus på indlæring af hverdagsøvelser, kontakt imellem hund og ejer samt motivationsskabende indlæring/træning
 6. Teoretisk undervisning og praktisk træning af egen hund med fokus på detaljer og timing i træningen
 7. Praktisk træning af hinanden på holdet med fokus på den enkelte elevs undervisningsteknik og formidlingsevne til medstuderende - inkl. video.
 8. Teoretisk gennemgang af hundens stressmekanismer
 9. Hundens generelle behov for aktivering – problemløsning, søgning, indlæring og balance
 10. Undervisningsteknik i forhold til teoretisk undervisning af dine kursister

  Datoer for første modul: 
  søndag d. 17/9 og mandag d. 18/9
  søndag d. 8/10 og mandag d. 9/10 
  søndag d. 5/11 og mandag d. 6/11 (online)
  søndag d. 10/12 og mandag d. 11/12 (online)
  søndag d. 7/1 og mandag d. 8/1 (online)
  søndag d. 4/2 og mandag d. 5/2 

2. modul

- svarende til seks måneders

undervisning 

 

ONLINE: 

3 x weekend

 

 1. Grundig viden om racekendsskab
 2. Problemadfærd/problematisk normaladfærd med henblik på rådgivning omkring hverdagens udfordringer med hunden (emner, der giver mening at rådgive om på træningspladsen)
 3. Stress på træningspladsen - forebyggelse og håndtering 
 4. Klikker- og fløjtetræning med egne hunde
 5. Klikkertræning med indbudte hundeejere
 6. Socialisering og miljøtræning - udført i praksis med egne hunde
 7. Psykologi i forhold til hundeejeren
 8. Undervisning af indbudte hvalpe- og hundeejere på et hundeskoleforløb
   

3. modul

- svarende til seks måneders

undervisning

 

ONLINE: 

3 x enkelt dag

 

 1. Viden om hundeernæring - ekstern underviser via ernæringsekspert i hundeernæring
 2. Hvalpetræning og – adfærd: Hvilke emner skal og bør vi kunne undervise i/rådgive i? Hvornår har en hvalp et adfærdsproblem, der skal henvises videre til en adfærdsbehandler?
 3. Socialiseringstræning med fremmede kursister og deres hvalpe 
 4. Apportering via baglænskædning
 5. Fremadsendelse, dirigering 
 6. Mental og fysisk førstehjælp til brug på træningspladsen - ekstern underviser via dyrlæge  
 7. Håndtering af træningsproblemer med stressårsag 
 8. Undervisning af indbudte hvalpe- og hundeejere på et hundeskoleforløb
 9. Træning af fremmede hundeejere, der har stressproblemer med hunden på træningspladsen
 10. Opbygning og udformning af træningsplaner og ideer til træningsøvelser