Adfærdsbehandler uddannelse

Jeg optager udelukkende elever på adfærdsbehandler holdene, der i forvejen er uddannet instruktører hos mig.

Fotograf: Charlotte Yoon
Fotograf: Charlotte Yoon

I august 2022 er startet seks dygtige og dedikerede instruktører - som om godt to år vil være uddannede adfærdsbehahandlere :-).

På dette hold bliver der max. optaget 4 -6 elever.

Jeg vælger udelukkende at etablere et lille "luksushold", da det mig muligheden for at give den nødvendige, individuelle undervisning, hvor praktisk viden og erfaring er i højsædet.

Eleverne opnår praktisk erfaring med hunde og ejere med problemer igennem fælleskonsultationer og kurser.
Og når eleverne har tilegnet sig nok teoretisk og praktisk viden om problemadfærd, afholder den enkelte elev konsultationer med hunde og ejere, mens jeg og de andre elever på holdet fungerer som supervisorer.

Varigheden på uddannelsen er mellem 20 og 24 mdr. med minimum 350 timers undervisningstid.

Er du uddannet instruktør fra min uddannelse, er du meget velkommen til at skrive en mail til mig, hvis du ønsker at blive kontaktet, når jeg opretter det næste hold.