Adfærdsbehandler uddannelse

Jeg optager elever på adfærdsbehandler holdene, der i forvejen er uddannet instruktører hos mig eller fra en lignende instruktøruddannelse.

Fotograf: Charlotte Yoon
Fotograf: Charlotte Yoon

Til august 2024 starter nye og dygtige, allerede uddannede instruktører på adfærdsbehandler uddannelse nr. 8.

På dette hold bliver der max. optaget 5 -6 elever.

Jeg vælger udelukkende at etablere et lille "luksushold", da det mig muligheden for at give den nødvendige, individuelle undervisning, hvor praktisk viden og erfaring er i højsædet.

Eleverne opnår praktisk erfaring med hunde og ejere med problemer igennem fælleskonsultationer og kurser.
Og når eleverne har tilegnet sig nok teoretisk og praktisk viden om problemadfærd, afholder den enkelte elev konsultationer med hunde og ejere, mens jeg og de andre elever på holdet fungerer som supervisorer.

Varigheden på uddannelsen er mellem 24 mdr. og med minimum 350 timers undervisningstid.

Er du uddannet instruktør fra min uddannelse eller en lignende, er du meget velkommen til at skrive en mail til mig, hvis du ønsker at blive kontaktet, når jeg opretter det næste hold.
Det bliver tidligst i sommeren 2026.

Det er udelukkende de elever, der har aftale om at starte på uddannelsen til august, der har mulighed for at tilmelde sig. Holdet er helt tegnet :-).