UDDANNELSE TIL ADFÆRDSBEHANDLER

Jeg optager udelukkende elever på adfærdsbehandler holdene, der i forvejen er uddannet prof. instruktører hos mig.

Fotograf: Catharina Cordes
Fotograf: Catharina Cordes

Jeg havde opstart på sidste behandlerhold i august 2016 - så der går min. to år før næste behandlerhold startes op.

Obs: Muligheden for at søge en plads på behandlerholdet er, at instruktøruddannelsen er gennemført og bestået i mit uddannelsesregi.

På holdet bliver der max. optaget 4 -5 elever.
Jeg vælger at etablere små luksushold, da flere end seks elever på et hold vil fratage mig muligheden for at give den nødvendige, individuelle undervisning, hvor praktisk viden og erfaring er i højsædet.
Eleverne opnår praktisk erfaring med hunde og ejere med problemer igennem fælleskonsultationer og kurser.
Og når eleverne har tilegnet sig nok teoretisk og praktisk viden om problemadfærd, afholder den enkelte elev konsultationer med hunde og ejere, mens jeg og de andre elever på holdet fungerer som supervisorer.

Jeg er ikke interesseret i at uddanne mange adfærdsbehandlere - jeg fokuserer på at uddanne få adfærdsbehandlere af høj kvalitet!

Varigheden på uddannelsen er 22 - 27 mdr. med min. 405 timers undervisningstid.
Prisen på uddannelsen afhænger af, om der er 3, 4 eller 5 elever på holdet - men gennemsnitsprisen er cirka kr. 170,- - kr. 180,- pr. time.

Fotograf: Catharina Cordes
Fotograf: Catharina Cordes