JAGT OG HUNDE

Den velfungerende, stabile og ærlige jagthund er en glæde at samarbejde med! Denne glæde kan opnås ved at ofre tiden, være i besiddelse af tålmodigheden og erhverve sig en viden om indlæringstrinene i de forskellige discipliner.

Håndtering af og kontrol over hundens medfødte egenskaber kræver ofte individuel rådgivning - og derfor opretter jeg udelukkende hold med få deltagere.

Fotograf: Irene Jarnved
Fotograf: Irene Jarnved

Siden 1998 har jeg været hundefører med egne hunde både på konsortiejagter og på mindre jagter med få jægere.
Og siden 2011 har jeg selv været jæger.

Det kræver en del indlæring og mange forholdsregler i hverdagslivet at ende op med en optimalt arbejdende jagthund.
Jeg har mødt mange velfungerende hund/jæger-konstallationer. Men også hunde som manglende apporteringslyst, for hårdhændet håndtering af vildtet, manglende selvkontrol i forhold til hårvildt eller fugle, manglende reaktion på fløjten, og et generelt manglende samarbejde imellem hund og jæger.

På grund af min mangeårige teoretiske og praktiske viden og erfaring med generel hundetræning og -adfærd, har jeg kunne "lægge til og trække fra" i forhold til de trænings- og håndteringsmetoder, jeg har mødt i den omgangsform jeg ser med jagthunde både til træning og på praktiske jagter.

Jeg har igennem årene tilegnet mig min egen og virkningsfulde træningsmetode igennem arbejdet med mine egne og andres jagthunde.
Vel at mærke "virkningsfulde træningsmetode" ud fra den forudsætning, at vi ejere er indforstået med at arbejde seriøst og målrettet for at opnå vores mål. Og at respektere hundens formåen eller mangel på samme - og afse tid og tålmodighed i træningen for at være i stand til at opnå det forventede resultat.

Selvsagt foregår al min træning via samarbejde hund og ejer imellem. Mit mål er at den enkelte jagthund og ejer lærer at arbejde med en motivation bygget på glæde og lysten til at samarbejde med hinanden.
Dette samarbejde er vi jægere meget afhængige af, når først hunden bliver sluppet ude i såten - og derfor er denne del ekstrem vigtig at fokusere på i indlæringen.

Jeg arbejder med venlig konsekvens og tydelig begrænsning i træningen i de situationer, hvor det er påkrævet.
Jeg er altid forebyggende i indlæringsperioden - og derfor vil det ikke ske på min træning, at hunden får muligheden for reelt at stikke af efter det vildt (i form af duer og kaniner), vi træner på.
Fysisk fastholdelse/håndtering bliver ikke anvendt som rådgivning på mine kurser.


Fotograf: Irene Jarnved
Fotograf: Irene Jarnved