IDEOLOGI

Mit mål er at hjælpe ejere af alle typer hunde til at opnå en viden om deres hunds personlighed og adfærd i hverdagen, til træning og i forhold til evt. adfærdsproblemer.
Og ikke kun overfladisk for at skabe et resultat - men i dybden for at få forståelsen for den "hele" hund med alt, hvad det indebærer omkring dens adfærd og indlæringsformåen.

Fotograf: Catharina Cordes
Fotograf: Catharina Cordes

Samarbejde, forståelse og respekt fra ejer til hund samt tillid, tryghed og glæde ved samvær er meget rammende nøgleord i min træning med din hund og dig.

Og det betyder blandt andet, at al indlæring er baseret på den enkelte hunds udgangspunkt i forhold til dens raceegenskaber, alder, tidligere træningserfaringer osv.

Jeg har ikke forventninger til hunden, den ikke er i stand til at honorere. Ved hensynstagen til hundens udgangspunkt, giver jeg den mulighed for følge med i og forstå den indlæring, den bliver præsenteret for. Og det sikrer, at den udvikler sig harmonisk og stabilt igennem indlæringssperioden, så den bliver stabil og varig.

Undgå symptomtræning
Symptomtræning eller -håndtering er ikke en indlæringsmetode, der skaber varige resultater, men vil i stedet risikere at skabe andre problemstillinger, såsom manglende tillid og tryghed fra hund til ejer, fordi denne metode oftest er forbundet med fysiske og/eller mentale konflikter (positiv straf, hvor hunden påføres ubehag af ejeren).

Fotograf: Catharina Cordes
Fotograf: Catharina Cordes

Et eksempel på symptomtræning
En hund gør udfald (eller er aggressiv) imod andre hunde, hver gang den passerer dem på gaden.
Hvis ejeren skaber konflikter og skælder ud, når hunden gør udfald, kaldes det symptombehandling. Altså skaber en håndtering, der (måske) afhjælper udfaldet her og nu - men som ikke vil skabe læring eller forståelse hos hunden i forhold til at skabe et nyt og mere hensigtsmæssigt mønster på sigt.

Jeg arbejder mig "bag om problemet" ved at tilrettelægge en varig indlæring, der er baseret på reelt at ændre hundens negative følelse omkring situationen. Og via adfærdsmodificerede indlæring skabe situationer, hvor hunden får muligheden for agere med en neutralitet i stedet.
Over tid bliver hundens reaktionsmønster hjulpet fra at være negativt og konfliktfyldt, når den ser en anden hund - til at være neutral og accepterende.