IDEOLOGI

Mit mål er at hjælpe ejere af alle typer hunde til at opnå en viden om deres hunds personlighed og adfærd i hverdagen, til træning og i forhold til evt. adfærdsproblemer.
Og ikke kun overfladisk for at skabe et resultat - men i dybden for at få forståelsen for den "hele" hund med alt, hvad det indebærer omkring dens adfærd og indlæringsformåen.

Fotograf: Catharina Cordes
Fotograf: Catharina Cordes

Samarbejde, forståelse og respekt fra ejer til hund og tillid, tryghed og glæde ved samvær er meget rammende nøgleord i min træning med hunden og dens ejer.

Og det betyder blandt andet, at al træning og adfærdsbehandling er baseret på den enkelte hunds startformåen i forhold til dens raceegenskaber, alder, tidligere træningserfaringer osv.
Derfor lægger jeg stor vægt på ikke at have ublu forventninger til hunden, som den ikke er i stand til at honorere. For ved at tage hensyn, kan hunden følge med i og forstå den indlæring, den bliver præsenteret for. Og det sikrer, at den udvikler sig harmonisk og stabilt igennem trænings- eller behandlingsperioden, så indlæringen bliver stabil og varig.

Undgå symptomtræning
Symptomtræning eller -håndtering er ikke en indlæringsmetode, der skaber varige resultater.
Metoden kan i bedste tilfælde forhindre en hund i at udvise sin trænings- eller problemadfærd, når ejeren er lige ved siden af, men løser den ikke. Symptomtræning eller -håndtering vil risikere at skabe andre problemstillinger, såsom manglende tillid og tryghed fra hund til ejer, fordi denne metode oftest er forbundet med fysiske og/eller mentale konflikter (positiv straf, hvor hunden påføres ubehag af ejeren).

Et eksempel på symptomtræning

Fotograf: Catharina Cordes
Fotograf: Catharina Cordes

En hund gør udfald (eller er aggressiv) imod andre hunde, hver gang den passerer dem på gaden.
Hvis ejeren tager fat i hunden og straffer den, når hunden gør sit udfald, kaldes det symptombehandling.
En menneskelig sammenligning på symptombehandling er, hvis vi tager en hovedpinepille hver dag fordi vi har spændingshovedpine. Det er den "lette" løsning, der stopper hovedpinen her og nu - men ikke årsagen til den. En varig løsning på hovedpinen ville være at finde årsagen og gøre noget ved den (ændret arbejdsstilling, forkert løfteteknink eller andet).

Hos hunden vil symptombehandlingen være at tage fat i den, rykke i linen eller skælde ud, når den udviser problemet overfor andre hunde. Denne måde at håndtere problemet på, skaber kun et kortvarigt resultat. Hunden bliver standset i det enkelte udfald, men næste gang vil den reagere på samme måde, da ejeren udelukkende støtter hundens, i forvejen, negative opfattelse af andre hunde, ved at addere negativitet til negativitet...
Oftest skaber denne form for symptombehandling med tiden et større problem for hunden, og dens tolerance overfor andre hunde bliver gradvis mindre for hver gang den oplever, at mødet med andre hunde er konfliktfyldt og negativt i forhold til ejeren.

Ved håndtering af et trænings- eller adfærdsproblem, hvor ejeren finder årsagen til det og arbejde helt grundlæggende i stedet for overfladisk, er det muligt at finde en reel og varig løsning på det.