Problemer i forhold til andre hunde - aftenhold

Ejers navn:
Telefon:
Email
Hundens navn:
Hundens køn og alder:
Hundens race:
Kommentar/hensyn til din hund: